Стоматологичните услуги и цени във Варна

Какво трябва да знаете за цените на стоматологичните услуги във Варна

 

Цените на зъболекарските услуги във Варна могат да варират в зависимост от стоматологичния център, опита на зъболекаря, стоматологичната апаратура необходима за лечението и индивидуалните нужди на пациента. Винаги е добре да се консултирате със зъболекар, за да получите точна информация за цените и възможностите за лечение.

 

Ето и някои от най-често срещаните зъболекарски услуги и тяхната цена във Варна:

 1. Стоматологичен преглед:
  • Цена: Обикновено от 30 до 60 лв.
  • Описание: Първоначален преглед от стоматолог, при който се установява и записва денталния ви статус, изготвя се подробен план за лечение, прави се рентгенова снимка, ако се налага и се обсъжда с пациента на й-добрите варианти за неговото лечение.
 2. Лечение на кариес:
  • Цена: Варира в зависимост от размера на кариеса и качеството на материалите, използвани за пломбата.
  • Примерни цени: 80 – 140 лв. за пломба с фотокомпозитен материал.
 3. Лечение на пулпит:
  • Цена: По-висока от лечението на кариес, защото се налага лекуване на кореновите канали и използване на специализирана техника.
  • Примерни цени: 200 – 300 лв. Тук изключително важно е да се намери опитен зъболекар, който използва необходимата апаратура за провеждането перфектно кореново лечение. В противен случай резултатите могат да са много неприятни за пациента.
 4. Почистване на зъбен камък:
  • Цена: Зависи качеството на услугата.
  • Примерни цени: 85 – 110 лв.
 5. Поставяне на имплант:
  • Цена: Зависи от опита на оралния хирург и вида на зъбния имплант.
  • Примерни цени: 950 – 1500 лв.

 

Всеки пациент трябва да вземе под внимание следните положителни и отрицателни страни, когато избира дали да посети дентална клиника или стоматологичен кабинет:

Дентални клиники:

Положителни страни:

 1. Обхват на услуги: Денталните клиники обикновено предлагат широк спектър от услуги, включително ортодонтия, имплантология, естетична стоматология и други.
 2. Съвременна технология: Клиниките често разполагат с модерни технологии и оборудване за точни диагнози и лечение.
 3. Специализирани специалисти: Клиниките имат екипи от специалисти с различни специалности.

Отрицателни страни:

 1. Цена: Денталните клиники могат да бъдат по-скъпи в сравнение с кабинетите, особено за базови услуги като почистване на зъбен камък.
 2. Чакане: Понякога клиниките имат по-дълги списъци с чакащи пациенти.
 3. Лично внимание: Поради големия обем от пациенти, стоматолозите работещи там не могат да обърнат необходимото внимание на всички пациенти и техните нужди.

Дентални кабинети:

Положителни страни:

 1. Цена: Кабинетите обикновено са по-достъпни ценово.
 2. Лично внимание: Поради по-малкия обем на пациенти, зъболекарите могат да се фокусират върху индивидуалните нужди на всеки пациент.

Отрицателни страни:

 1. Ограничен обхват на услуги: Кабинетите може да не предлагат всички видове специализирани услуги.
 2. Ограничени ресурси: Понякога кабинетите нямат същите средства и технологии като клиниките.

Изборът между дентална клиника и дентален кабинет зависи от индивидуалните нужди на пациента, бюджета и предпочитанията.

Най-добрия вариант е да съчетаете положителните страни както на денталната клиника, така и на стоматологичния кабинет. Такъв вариант например е средно голям дентален център в който работят между 2-6 стоматолога, разполагащ с необходимата дентална техника и предоставящ всички зъболекарски услуги на своите пациенти, като в същото време им предоставят по-лично отношение и внимание.

Преди да вземете решение разгледайте мненията за денталния център, зъболекаря или денталната клиника, които искате да посетите.

Comments are closed.